Medborgarutredningen Cirkel Omställningen 2017.04.24 Utkast LISTA Krav, åtgärder i Mu's rapporter
Cirkel Omställning har gått igenom de tidigare Mu-rapporterna och renodlat ställda krav och åtgärdsförslag. Dessa krav/åtgärder presenteras nedan. I första avsnittet, Varför, är det övergripande frågeställningar. Eftersom alla rapporter innehåller frågor, som får plats under någon av de andra rubrikerna, så har vi flyttat dessa dit de hör hemma. Vi påstår inte, att vi har gett en helt korrekt bild. Men allmänt bör bilden stämma. Listan kan komma att ändras, om vi hittar saker som vi glömt, eller om vi vill redigera bättre.

Med denna lista som utgångspunkt kan man ställa frågor:

Varför?
Vår livsstil
Global rättvisa
Land och stad samt Vårt dagliga bröd
--- Mat och jordbruk
--- Stad och land
--- Skog
--- Bostäder och byggnader
--- Transporter
Energi
Utbildning
Ekonomi
--- Tillväxt
--- Penningsystemet
--- Styrning
--- Reform

Varför en medborgarutredning?

Följande beskrivning lyfts fram i Medborgarutredningens rapport “Varför en medborgarutredning?”

Från Mu-rapport “Ekonomi för 1 klot”:

Från Mu-rapport “Energi”:

Från Mu-rapport "Varför" (allmänna förslag):

Från Mu-rapport "Varför" (om metoder):

Vår livsstil

Hämtat från Mu-rapport “Vår livsstil”:

Från Mu-rapport “Varför”:

Från Mu-rapport “Klimatkrisen och global rättvisa”:

Global rättvisa

Från Mu-rapport “Klimatkrisen och global rättvisa":

       ALLMÄNT

       Exempel gällande KLÄDFIBRER och som berör flera områden:

       FLER DETALJER:

Från Mu-rapport "Varför":

Från Mu-rapport “Vår livsstil”:

Land och stad samt Vårt dagliga bröd

Mat och jordbruk

Från Mu-rapport “Stad och land samt Vårt dagliga bröd”:

Från Mu-rapport “Vår livsstil”:

Från Mu-rapport “Klimatkrisen och global rättvisa":

Stad och land

Från Mu-rapport “Stad och land samt Vårt dagliga bröd”:

Skog

Från Mu-rapport “Stad och land samt Vårt dagliga bröd”:

Från Mu-rapport “Klimatkrisen och global rättvisa":

Bostäder och byggnader

Från Mu-rapport “Stad och land samt Vårt dagliga bröd”:

Från Mu-rapport “Klimatkrisen och global rättvisa":

Från Mu-rapport “Vår livsstil”:

Transporter

Från Mu-rapport “Klimatkrisen och global rättvisa":

Energi

Från Mu-rapport och seminarium “Energi”: Från Mu-rapport “Varför”: Från Mu-rapport “Vår livsstil”: Från Mu-rapport “Klimatkrisen och global rättvisa": Från Mu-rapport “Ekonomi för 1 klot”:

Utbildning

Från Mu-rapport “Utbildning”:

Från Mu-rapport “Vår livsstil”:

Från Mu-rapport “Ekonomi för 1 klot”:

Från Mu-rapport “Varför”:

Ekonomi

Tillväxt

Från Mu-rapport “Ekonomi för 1 klot”: Från Mu-rapport "Varför":
 • Ifrågasätt ”ekonomisk tillväxt” som önskvärt.
 • Ifrågasätt betoning av det kvantifierbara, kapitalismens makt över resurser och resursfördelning och industrialismens våldsamma framfart med natur och människor.

Från Mu-rapport “Vår livsstil”:

 • Minska överproduktion av onödiga varor genom att lägga skatt på produktion i stället för på arbete.

Penningsystemet

Från Mu-rapport “Ekonomi för 1 klot”:
 • Pengar bör tjänas i första hand som inkomster på arbete och inte i form av avkastning från ett ägande.
 • Riksbanken får ensamrätt att ge ut pengar enligt riksdagens direktiv. Regeringen bestämmer hur pengarna ska användas. Räntefria konton till medborgarna.
 • Kompletterande lokal valuta för lokal produktion.

Styrning

Från Mu-rapport “Ekonomi för 1 klot”:
 • En ständigt högre kolavgift (utsläppsskatt), som returneras lika till medborgarna.
 • Koltull vid behov.
 • Divestera från fossil-kapital.
 • Subventioner till klimatstörande verksamhet måste upphöra.
 • Förstörarna måste reparera.
 • Stoppa kasino-börsen genom straffskatt på kortsiktighet.
 • Kapitalöverföringar över ett visst belopp får inte ske utan tillstånd.
 • Stoppa skatteflykt.
 • Rättvisa importpriser till fattiga länders produktion. Rättvis fördelning lokalt. Motarbeta korruption och annan osund ekonomi.
 • Begränsa barnbidraget till två barn.

Från Mu-rapport Energi:

 • När ekonomer gör så kallade Cost Benefit Analyser måste miljökonsekvenser tas med i sin fulla utsträckning (även kostnader vid framtida miljökatastrofer).

Från Mu-rapport “Vår livsstil”:

 • Inför skatteavdrag för reparationer (typ RUT/ROT) – så att vi i större omfattning återanvänder kläder, elektronikprylar etc i stället för att köpa nytt!
 • Gör det lönsamt att återvinna så mycket som möjligt – så att materialresurserna tas tillvara!

Reform

Från Mu-rapport “Ekonomi för 1 klot”:
 • Skaffa de ekonomiska verktyg som behövs för kontroll över utvecklingen.
 • Skynda. Prioritera.
 • Reformera marknadssystemet.
  • Minska marknadens behov av tillväxt.
  • Samhällsomfattande ekonomisk demokrati, bl a kooperativ, med starka centrala och lokala funktioner.
  • Solidariska system för finansiering med välfärdsfunktioner.
  • Ge Riksbanken monopol på penningutgivning.
  • Motverka obalanser.
 • Bättre styrning av marknadssystemet.
  • Reglera långsiktigt industri, handel, bank och finans.
  • Infrastruktur och vissa centrala företag statsägda.
  • Oberoende revision bör mäta relativt målen.
 • Vital forskning och utveckling måste styras och betalas av staten.
 • Mer långsiktiga investeringar genom statlig styrning.
 • Basinkomst ersätter alla nuvarande transfereringssystem, t ex barnbidrag, pension.
Från Mu-rapport "Varför":
 • Byta, låna, reparera, underhålla.
 • Systemet från 1985 borde utvecklats. Stark stat med kontroll över kapitalet i stället för vildsint rövarkapitalism.