Medborgarutredningen cirkel Omställningen 2017.08.30 RAPPORT Cirkel Omställningen
Går det att ställa om samhället inom rådande strukturer eller måste vi förändra dessa?


5 december 2016 höll Medborgarutredningen ett seminarium * med ovanstående rubrik. Under våren 2017 har en studiecirkel hållits på samma tema. Resultatet av studiecirkeln har inte blivit som de föregående studiecirklarna - alltså inte en rapport som ganska utförligt beskriver temat. Vi har dock skrivit Kravlista var ett ganske omfattande arbete. Den ger en bra bild av helheten i tidigare studiecirklars rapporter. Det kändes som viktigt, att göra denna sammanställning för att få en bild av helheten av frågeställningar som rests. Tanken med studiecirkeln var, att knyta ihop det föregående och analysera hur helheten skulle förändras, hur omställningen skulle ske. "Allting hänger ihop" heter det ju.

Vi har även diskuterat och delvis skrivit stycken i en verklig rapport, men dessa är för fragmentariska för att vara meningsfulla att publicera. Rubriker där har varit Integrering, Aktörer, Systemet, Information och Visionen.

Våren har gått med många möten. Diskussionerna har varit livliga och bra. Vi tror dock, att vi måste avsluta cirkeln här. Vi ser i stället fram mot, att arbetet inom Klimatriksdagen * ska ge möjlighet att gå vidare i dessa frågor.

Deltagare i cirkeln har varit Agneta Liljesköld, BirGitt Tornerhielm, Bo Franzén, Christiane Fürnkranz, Elisabeth Lundqvist, Kalle Petré, Kjell Fransson, Magnus Ivarsson och Ulla Björklund. Ett par andra har varit med på enstaka möten.