Publicerad den

Oljetankern Exxon Valdes

När oljetankern Exxon Valdez förolyckades den 24 mars 1989 utanför Alaska läckte mer än 41 000 ton olja rakt ut i havsvattnet. Saneringsarbetet lyckades bara bärga cirka 5 % av den dumpade oljan. Ekosystemet längs den 180 mil långa kusten drabbades hårt av föroreningarna och tusentals sälar, späckhuggare, uttrar och havsörnar dog till följd av oljan. Hundratusentals andra fågelarter och fiskar dog också eftersom yngel och ägg totalförstördes av oljan. Tyvärr finns det dessutom fortfarande olja kvar i området. Oljeutsläppet påverkade även de boende längs kuststräckan som kompenserades ekonomiskt av företaget och ägaren av oljetankern Exxon Valdes.

Oljeföroreningslagen

Som en följd av olyckan antogs 1990 den så kallade oljeföroreningslagen av den amerikanska kongressen. Även om just den här oljeolyckan tyvärr inte är den värsta som har förekommit fick den både politiker och allmänhet att förstå hur stora miljöskador som oljeutsläpp orsakar samt att miljön kanske aldrig återhämtar sig. Själva saneringsarbetet uppges ha kostat i trakterna kring 10 miljarder, vilket endast en är uppskattad siffra.

Rostiga gamla oljetankers är tyvärr en vanligt förekommande syn på världshaven och organisationer som Greenpeace engagerar sig för att kräva inspektioner och information om rutter samt hur mycket olja som dessa miljöbovar bär i skroven.

Publicerad den

Tjernobyl

Det finns en hel del miljökatastrofer som har orsakats av mänskliga misstag. Även om dessa misstag bleknar med tiden ställer skadorna till med konsekvenser som blir kvar i tusentals år. Här kan du läsa mer om några av de största miljökatastrofer som skakat världen.

Tjernobylkatastrofen

Den 26 april 1986 hände det som inte fick hända när reaktor 4 exploderade till följd av ett felaktigt turbintest i det ukrainska kärnkraftverket Tjernobyl strax utanför huvudstaden Kiev. Enorma mängder livsfarligt radioaktivt avfall spreds rakt ut i atmosfären. Ukraina var då en del av Sovjetunionen som verkade försöka mörka hur omfattande och allvarlig olyckan verkligen var. Orsakerna till den kraftiga explosionen berodde på en kombination av operatörsfel och konstruktion. De norra delarna av Europa drabbades av radioaktivt partikelnedfall i form av regn som spreds i snabb takt med moln och vind.

Strålningsskador

Hur många som faktiskt miste livet i själva olyckan är oklart, men officiella siffror visar att 56 människor omkom omedelbart. Det var arbetare på kraftverket och de brandmän som utförde saneringsarbete som omkom först. Cirka 4000 döda rapporterades senare ha avlidit till följd av cancer, men i själva verket misstänks siffran handla om hundratusentals offer. Än idag lider cirka 2 miljoner människor av radioaktivt avfall samt strålning i närområdena. Det är numera förbjudet att bo i Tjernobylområdet som har blivit en ruinstad. Även Sverige och andra länder drabbades av det radioaktiva regnet som fick spridning i bland annat svampar och renlav. Rennäringen led stora ekonomiska förluster till följd av att renarna som åt svamp och renlav inte gav tjänligt kött utan fick förstöras istället.

Publicerad den

Johan Rockström

En annan känd svensk klimatkämpe hittar vi i Johan Rockström som sedan 2003 är chef på Stockholm Environment Institute. 2006 blev han även chef för Stockholm Resilience Centre som ingår som en del av Stockholms universitet. Rockström har gedigen erfarenhet av miljö- och klimat frågor och är bland annat professor i naturhushållning och är systemekolog.

Jordens gränsvärden

Det Rockström kanske är mest känd för internationellt är teorierna han tog fram tillsammans med en forskargrupp bestående av miljöforskare från hela världen. Nio miljöproblem listades med varsitt gränsvärde som inte får överskridas. Om detta sker blir konsekvenserna miljöeffekter som på allvar hotar hela jordens existens. Dessa tankar tas upp på ett konkret sätt med exempel på miljöförstöring, av Rockström själv och David Attenborough, i dokumentären Breaking Boundaries: The Science of Our Planet från 2021. Tankar med styrkta källor i forskning har lyfts fram på olika sätt av Rockström i samhällsdebatten och han har bidragit till att konkretisera hur människans beteende får långtgående konsekvenser för miljön. Även om budskapet kan tyckas dystert menar Johan Rockström att det finns hopp. Om människan låter jorden återhämta sig genom att sluta med miljöförstöring samt börjar reparera skadorna som redan uppstått, finns det en chans att gränsvärdena inte överskrids och jorden klarar sig.

Publicerad den

Greta Thunberg

Det finns en hel del kända och inspirerande klimatkämpar som på olika sätt har klivit fram för att sätta klimatfrågan på agendan och hålla den aktuell och relevant. Bland dessa klimatkämpar finns bland annat kändisar, forskare, politiker och andra klimataktivister som har lyckats nå ut till den breda massan med sitt budskap. Här kan du läsa mer om några av dem. I dagstidningar som Expressen kan du hitta fler artiklar och intressant information.

Skolstrejk

Den svenska klimatkämpen Greta Thunberg är idag känd över hela världen för sitt engagemang när det gäller klimat- och miljöfrågor. 2018 startade hon ensam det hon kallade Skolstrejk för klimatet när hon strejkade utanför Riksdagshuset i Stockholm. Då var hon 15 år gammal. Idag har hon nästan 2 miljoner följare på Instagram och har talat inför världsledare på viktiga klimatmöten runt om i världen. Hon har dessutom varit i Rom och träffat påven. Hon har också träffat en hel del filmstjärnor och spelat in en egen dokumentär. Dokumentären från 2020 heter Greta: Lyssna inte på mig! Greta Thunberg har också rest runt i världen och besökt olika platser som har drabbats av miljöförstöring på olika sätt och håller sig ständigt uppdaterad kring forskningen.

Publicerad den

Kampen mot miljöbovar

Tyvärr finns det gott om exempel på hur stora företag fuskar med miljöregler och medvetet mörkar livsfarliga utsläpp som påverkar både människor och miljö. Här kan du läsa mer om ett antal biografiska filmer som skildrar hur ensamma och modiga människor vågar protestera och ställa dess miljöbovar till svars. Den som vill göra egen research kan till exempel använda Wikipedia för att hitta mer information.

Erin Brockovich

I denna film från 2000 spelar den amerikanska skådespelerskan Julia Roberts huvudrollen som singelmamman Erin Brockovich som helt på egen hand stämmer det gigantiska företaget PG&E – Pacific Gas and Electric Company. När Erin börjar arbeta som arkivarie på en juristfirma tar nyfikenheten överhanden och hon börjar läsa dokumenten som ska arkiveras. Hon råkar hitta dokument om en märklig fastighetsaffär. Hon känner på sig att allt inte är som det verkar och börjar gräva runt på egen hand. Till sin förfäran upptäcker hon att ett stort företag medvetet och olagligt har dumpat gift i en vattentäkt, vilket har lett till omfattande sjukdom bland stadens invånare. Erin Brockovich tog sig an fallet och vann.

Silkwood

I den här filmen från 1984 spelar Meryl Streep huvudrollen som Karen Silkwood. Hon arbetar på ett kärnkraftverk i Oklahoma, där hon tillverkar reservdelar till kärnkraftsreaktorer. När företaget blir kraftigt försenade med en stor order måste samtliga anställda arbeta övertid under både kvällar och helger. Silkwood börjar misstänka att cheferna förfalskar säkerhetsrapporter och struntar i säkerheten för att skynda på arbetet så mycket som möjligt. Hon börjar därför engagera sig fackligt och berättar om sina farhågor. När det sedan visar sig att både Silkwood och hennes kollegor har drabbats av radioaktiv strålningskontamination beslutar hon sig för att undersöka hur det egentligen ligger till. Hon samlar bevis mot arbetsgivaren och kontaktar en journalist från New York Times. Hon blir dock under märkliga omständigheter överkörd på vägen till mötet och dokumentationen återfinns aldrig.

Publicerad den

Dokumentärer om klimatpåverkan

Det finns en hel del dokumentärer om miljöförstöringens inverkan på klimatet. En enkel sökning på Google.com ger en fingervisning om hur många titlar som finns tillgängliga på nätet. Här får du tips på några dokumentärer om klimatpåverkan som du inte får missa.

Seaspiracy

Denna dokumentärfilm av Ali Tabrizi tar upp alarmerande sanningar om den utbredda miljöförstöring som drabbar jordens hav. Dokumentären belyser hur mänskligt beteende förgiftar och förstör genom till exempel plast och fiskeredskap. Havbottnar ödeläggs och förstörs genom trålfiske och det illegala fisket leder till att arter helt dör ut.

Skogsbrändernas ödeläggelse

I den här amerikanska dokumentären från 2019 får tittaren följa den totala ödeläggelsen efter omfattande skogsbränder i Kalifornien. Dessa bränder har ökat kraftigt över hela världen. Inte minst i Australien, men även på andra håll ökar förekomsten av så kallade eldtornados. Det som tros ligga bakom skogsbränderna är dels hur själva skogsbruket bedrivs, dels också omfattande klimatförändringar. Tittaren får följa med in i ett forskningslabb där man försöker ta fram olika metoder för att handskas med bränderna.

Breaking Boundaries: The Science of Our Planet

I den här dokumentären från 2021 undersöker den brittiske zoologen, författaren och programledaren David Attenborough och den svenska miljöforskaren Johan Rockström hur jordens biologiska mångfald bokstavligen håller på att kollapsa. Miljöforskaren Johan Rockström har tagit fram konceptet som titeln syftar på, nämligen att jorden har klimatgränser som kan överträdas till en viss del. Om gränserna överträds alltför mycket kollapsar systemen och jordens existens hotas. Tittaren får bland annat följa med till ett antal olika platser som konkret visar hur klimatpåverkan och miljöförstöring redan har förstört biologisk mångfald och dödat tusentals djur- och växtarter. Regnskogen i Amazonas håller på att förvandlas till en ödelagd savann medan Australien skaks av skador på Stora Barriärrevet och omfattande bränder som bland annat dödade en biljon inhemska djurarter.

Även om budskapet i dokumentären är alarmerande erbjuder den ändå en hoppfull väg ut ur krisen. Än finns det tid att avstyra den totala katastrof som uppstår när jordens gränser har tänjts för långt och förloppet inte längre går att stoppa. Om vi slutar med miljö- och klimatförstöring och koncentrerar oss på att reparera skadorna och låter jorden återhämta sig, finns fortfarande chansen att jorden kan klara sig. Frågan är dock om budskapet överhuvudtaget når fram till beslutsfattare världen över, innan det är för sent.

Publicerad den

Klimatfilmer om jordens undergång

Det är ingen nyhet för de allra flesta att människan för fullt håller på att ödelägga jorden genom utsläpp och katastrofer som påverkar klimatet. Dessutom utarmas jordens resurser i allt snabbare takt. Även om många människor i den rikare delen av världen sällan ser de direkta resultaten av skövling, gifter och utsläpp finns det ändå en djupliggande rädsla att jorden inom en snar framtid skulle kunna gå under. Dessa rädslor utgör utmärkt material i filmmanus där människan ställs till svars för sina tanklösa gärningar. Här kan du läsa mer om några av Hollywoods bästa klimat- och miljöfilmer om jordens undergång. Fler tips hittar du på Imdb.com där du enkelt fyller i lämpliga sökord i sökfältet.

The Day After Tomorrow

I filmen The Day After Tomorrow från 2004 spelar Jack Gyllenhaal en av huvudrollerna som klimatforskaren Jack Hall som under en isexpedition upptäcker oroväckande klimatförändringar som hotar att smälta ned urgamla islager. Jack är orolig för att en ny istid kan vara på väg till följd av mänsklig klimatpåverkan. Samtidigt visar det sig att cirkulationen i världshaven är på väg att rubbas med stora temperatursänkningar som följd. Tyvärr visar det sig att han har rätt och fruktansvärda stormar härjar över jorden och drar med sig iskall luft från polerna. En ny istid lägger sitt kalla täcke över hela planeten. Frågan är om det finns någon räddning för mänskligheten överhuvudtaget?

Interstellar

Den amerikanske skådespelaren Matthew McConaughey spelar en av huvudrollerna i detta rymdäventyr från 2014. Långtgående klimatförändringar har gjort att jorden långsamt håller på att dö med naturkatastrofer som följd. Bristen på mat och ständiga dammstormar skördar alltfler offer. I rollen som Cooper spelar McConaughey en före detta NASA-pilot som försöker försörja sig som bonde. Av en slump upptäcker han en topphemlig forskningsstation i öknen och får vara med om ett livsomvälvande äventyr. Det visar sig att forskningen år 2067 har kommit så långt att NASA har upptäckt maskhål som kan ge människan möjlighet att hitta andra bosättningsbara planeter. Cooper och kollegan Brand, som spelas av Anne Hathaway, ger sig ut på en rymdresa för att utforska planeterna och rädda hela mänskligheten. Den stora frågan är om expeditionen överhuvudtaget kommer att lyckas och om besättningen någonsin kommer tillbaka till jorden igen, om den ens finns kvar.