Publicerad den

Johan Rockström

En annan känd svensk klimatkämpe hittar vi i Johan Rockström som sedan 2003 är chef på Stockholm Environment Institute. 2006 blev han även chef för Stockholm Resilience Centre som ingår som en del av Stockholms universitet. Rockström har gedigen erfarenhet av miljö- och klimat frågor och är bland annat professor i naturhushållning och är systemekolog.

Jordens gränsvärden

Det Rockström kanske är mest känd för internationellt är teorierna han tog fram tillsammans med en forskargrupp bestående av miljöforskare från hela världen. Nio miljöproblem listades med varsitt gränsvärde som inte får överskridas. Om detta sker blir konsekvenserna miljöeffekter som på allvar hotar hela jordens existens. Dessa tankar tas upp på ett konkret sätt med exempel på miljöförstöring, av Rockström själv och David Attenborough, i dokumentären Breaking Boundaries: The Science of Our Planet från 2021. Tankar med styrkta källor i forskning har lyfts fram på olika sätt av Rockström i samhällsdebatten och han har bidragit till att konkretisera hur människans beteende får långtgående konsekvenser för miljön. Även om budskapet kan tyckas dystert menar Johan Rockström att det finns hopp. Om människan låter jorden återhämta sig genom att sluta med miljöförstöring samt börjar reparera skadorna som redan uppstått, finns det en chans att gränsvärdena inte överskrids och jorden klarar sig.