Publicerad den

Tjernobyl

Det finns en hel del miljökatastrofer som har orsakats av mänskliga misstag. Även om dessa misstag bleknar med tiden ställer skadorna till med konsekvenser som blir kvar i tusentals år. Här kan du läsa mer om några av de största miljökatastrofer som skakat världen.

Tjernobylkatastrofen

Den 26 april 1986 hände det som inte fick hända när reaktor 4 exploderade till följd av ett felaktigt turbintest i det ukrainska kärnkraftverket Tjernobyl strax utanför huvudstaden Kiev. Enorma mängder livsfarligt radioaktivt avfall spreds rakt ut i atmosfären. Ukraina var då en del av Sovjetunionen som verkade försöka mörka hur omfattande och allvarlig olyckan verkligen var. Orsakerna till den kraftiga explosionen berodde på en kombination av operatörsfel och konstruktion. De norra delarna av Europa drabbades av radioaktivt partikelnedfall i form av regn som spreds i snabb takt med moln och vind.

Strålningsskador

Hur många som faktiskt miste livet i själva olyckan är oklart, men officiella siffror visar att 56 människor omkom omedelbart. Det var arbetare på kraftverket och de brandmän som utförde saneringsarbete som omkom först. Cirka 4000 döda rapporterades senare ha avlidit till följd av cancer, men i själva verket misstänks siffran handla om hundratusentals offer. Än idag lider cirka 2 miljoner människor av radioaktivt avfall samt strålning i närområdena. Det är numera förbjudet att bo i Tjernobylområdet som har blivit en ruinstad. Även Sverige och andra länder drabbades av det radioaktiva regnet som fick spridning i bland annat svampar och renlav. Rennäringen led stora ekonomiska förluster till följd av att renarna som åt svamp och renlav inte gav tjänligt kött utan fick förstöras istället.