Publicerad den

Oljetankern Exxon Valdes

När oljetankern Exxon Valdez förolyckades den 24 mars 1989 utanför Alaska läckte mer än 41 000 ton olja rakt ut i havsvattnet. Saneringsarbetet lyckades bara bärga cirka 5 % av den dumpade oljan. Ekosystemet längs den 180 mil långa kusten drabbades hårt av föroreningarna och tusentals sälar, späckhuggare, uttrar och havsörnar dog till följd av oljan. Hundratusentals andra fågelarter och fiskar dog också eftersom yngel och ägg totalförstördes av oljan. Tyvärr finns det dessutom fortfarande olja kvar i området. Oljeutsläppet påverkade även de boende längs kuststräckan som kompenserades ekonomiskt av företaget och ägaren av oljetankern Exxon Valdes.

Oljeföroreningslagen

Som en följd av olyckan antogs 1990 den så kallade oljeföroreningslagen av den amerikanska kongressen. Även om just den här oljeolyckan tyvärr inte är den värsta som har förekommit fick den både politiker och allmänhet att förstå hur stora miljöskador som oljeutsläpp orsakar samt att miljön kanske aldrig återhämtar sig. Själva saneringsarbetet uppges ha kostat i trakterna kring 10 miljarder, vilket endast en är uppskattad siffra.

Rostiga gamla oljetankers är tyvärr en vanligt förekommande syn på världshaven och organisationer som Greenpeace engagerar sig för att kräva inspektioner och information om rutter samt hur mycket olja som dessa miljöbovar bär i skroven.