Publicerad den

Skapa bättre inomhusmiljö

Klimatet och miljön inomhus spelar en mycket stor roll för vårt välmående eftersom vi tillbringar så pass mycket tid inomhus. Vi tillbringar mycket tid inne både hemma och på arbetstid, vilket ställer extra höga krav på att inomhusmiljön är bra och sund. Tyvärr är det inte ovanligt att inomhusmiljön inte alls är så sund och bra att vistas i och det kan få konsekvenser både på kort och lång sikt. I värsta fall innehåller inomhusluften skadliga partiklar som kan leda till cancer och därför är det viktigt att ta reda på hur det står till med den saken.

Gör en radonmätning

Radon är en luktfri och osynlig ädelgas som kan komma från marken eller från byggmaterial. I vissa byggmaterial, såsom blåbetong, är radonhalten extra hög och har därför förbjudits som byggmaterial. Dock innehåller nästan allt med sten radon då berggrunden är en stor (och naturlig) orsak till radon. Vanlig betong samt vanliga stenar innehåller med andra ord radon, men blåbetong har gjort sig känd som den med extra höga halter.

Det förekommer att radon finns i inomhusluften i vanliga bostadshus och på arbetsplatser. Orsaken kan, som nämnt ovan, bero på byggmaterialet och/eller marken där byggnaden står på, vilket kan vara en berggrund med höga radonhalter som sipprar upp i byggnaden. Om byggnaden saknar ett bra ventilationssystem i grundkonstruktionen och som leder bort radongasen, är risken stor att gasen istället kommer in i byggnaden.

Det enklaste och bästa sättet att ta reda på hur det egentligen ligger till med halterna av radon inomhus är att göra en radonmätning. Sådant sysslar företag som Radea med och Radea har en informativ hemsida där du kan gå in och läsa mer om deras tjänster och hur det går till att göra en radonmätning. Genom att få en radonmätning utförd av Radea får du svar på om halterna av radon är skadliga eller ej. Radea kan även ge tips och förslag på vad som bör göras åt halterna, om något över huvud taget behöver göras.

Förbättra inomhusluften själv

Inomhusluften kan vara dålig av många anledningar och radon är bara en av dem. Den vanligaste orsaken till dålig inomhusluft är dock inte radon utan dålig luftkvalitet. Det uppstår när luften inomhus syresätts för dåligt så att luften blir syrefattig och unken. Många moderna hus är väldigt täta och om det inte finns ett ventilationssystem som kan tillgodose byggnaden med tillräckligt bra luftventilering så blir luften dålig. I dåligt ventilerad luft uppstår syrebrist, vilket kan yttra sig i symtom som huvudvärk, yrsel och trötthet. Det finns också en ökad risk för att mögelsporer får fäste och det kan också ge en rad symtom.

Det man själv kan göra för att få bättre inomhusluft är att alltid ha en liten springa öppet fönster så att man alltid får in lite ny luft i rummet eller byggnaden. Dessutom kan man gärna införskaffa växter med stora gröna blad då fotosyntesen bidrar till att ge mer syre till en bostad eller en arbetsplats. Dessutom skapar det ju mer hemtrevnad också.