Publicerad den

Dokumentärer om klimatpåverkan

Det finns en hel del dokumentärer om miljöförstöringens inverkan på klimatet. En enkel sökning på Google.com ger en fingervisning om hur många titlar som finns tillgängliga på nätet. Här får du tips på några dokumentärer om klimatpåverkan som du inte får missa.

Seaspiracy

Denna dokumentärfilm av Ali Tabrizi tar upp alarmerande sanningar om den utbredda miljöförstöring som drabbar jordens hav. Dokumentären belyser hur mänskligt beteende förgiftar och förstör genom till exempel plast och fiskeredskap. Havbottnar ödeläggs och förstörs genom trålfiske och det illegala fisket leder till att arter helt dör ut.

Skogsbrändernas ödeläggelse

I den här amerikanska dokumentären från 2019 får tittaren följa den totala ödeläggelsen efter omfattande skogsbränder i Kalifornien. Dessa bränder har ökat kraftigt över hela världen. Inte minst i Australien, men även på andra håll ökar förekomsten av så kallade eldtornados. Det som tros ligga bakom skogsbränderna är dels hur själva skogsbruket bedrivs, dels också omfattande klimatförändringar. Tittaren får följa med in i ett forskningslabb där man försöker ta fram olika metoder för att handskas med bränderna.

Breaking Boundaries: The Science of Our Planet

I den här dokumentären från 2021 undersöker den brittiske zoologen, författaren och programledaren David Attenborough och den svenska miljöforskaren Johan Rockström hur jordens biologiska mångfald bokstavligen håller på att kollapsa. Miljöforskaren Johan Rockström har tagit fram konceptet som titeln syftar på, nämligen att jorden har klimatgränser som kan överträdas till en viss del. Om gränserna överträds alltför mycket kollapsar systemen och jordens existens hotas. Tittaren får bland annat följa med till ett antal olika platser som konkret visar hur klimatpåverkan och miljöförstöring redan har förstört biologisk mångfald och dödat tusentals djur- och växtarter. Regnskogen i Amazonas håller på att förvandlas till en ödelagd savann medan Australien skaks av skador på Stora Barriärrevet och omfattande bränder som bland annat dödade en biljon inhemska djurarter.

Även om budskapet i dokumentären är alarmerande erbjuder den ändå en hoppfull väg ut ur krisen. Än finns det tid att avstyra den totala katastrof som uppstår när jordens gränser har tänjts för långt och förloppet inte längre går att stoppa. Om vi slutar med miljö- och klimatförstöring och koncentrerar oss på att reparera skadorna och låter jorden återhämta sig, finns fortfarande chansen att jorden kan klara sig. Frågan är dock om budskapet överhuvudtaget når fram till beslutsfattare världen över, innan det är för sent.