Publicerad den

Värna om personalen med fruktkorgar och tänk klimatsmart

Miljön och klimatet blir allt mer påverkat och det är viktigt om man har ett företag att bidra med de åtgärder man kan. Äger man ett kontor är det viktigt att man ser till att skaffa kärl för källsortering, köpa in återvunnet kontorsmaterial, eller använda energisnåla lösningar kring belysning och annan elektronik. Som chef ska man även se till att personalen verkligen trivs i alla lägen. Något som då kan uppskattas är att man regelbundet beställer fruktkorgar för en gladare personal.

Goda fruktkorgar och miljöarbete på kontoret

Det är en stor fördel att kunna beställa fruktkorgar och det gör man smidigt genom företaget fruktleveransen. På hemsidan fruktleveransen.se kan man gå in och beställa fruktkorgar i varierande storlekar och med olika blandat fruktinnehåll. Fördelen med att beställa via fruktleveransen.se, är att man kan välja om man vill ha en enstaka fruktkorg, eller regelbundna leveranser. På Fruktleveransens hemsida, kan man också välja fruktpåsar med utvald frukt och all frukt är av högsta kvalitet, eller finns som ekologiska alternativ. För att få en personal som är pigga och glada, kan fruktkorgar med frukt av hög kvalitet vara ett smart alternativ till verksamheten. För en trivsam miljö på kontoret och arbetsplatsen är det också viktigt att källsortera och tänka miljömedvetet för både arbetsmiljön, samt för klimatet ur ett större perspektiv.

Miljöarbete på kontoret viktigt

När det kommer till miljöarbete på ett kontor, ska man som ledande chef vara medveten om att energiförbrukningen är den faktor som påverkar miljön störst. Med dagens energikriser och klimatpåverkan, är det mycket viktigt att installera miljövänlig LED-belysning till kontoret vilket också spar pengar och på miljön. När det kommer till källsortering, gäller det att man har kärl för plast då många medarbetare kan ta med sig färdigrätter med plastförpackningar till lunch. Man ska även tänka på att separera papper, elektronik, matrester och mycket mer. Precis som det är lika viktigt att källsortera, ska man också se till att se över eventuella val av transportfirmor för till exempel kontorsmaterial. Ett miljövänligt kontor bör alltid se till att välja en leverantör som värnar om miljön med till exempel ellastbilar.

Ett miljömedvetet företag och kontor kan skapa en bättre trivsamhet genom att personalen vet om att man värnar om miljön. Att även beställa härliga fruktkorgar regelbundet till personalen, skapar trivsel och en känsla av uppskattning. Genom Företaget Fruktleveransen kan man också beställa godiskorgar med godis av hög kvalitet. Det går även bra att beställa noggrant komponerade presentkorgar med frukt och godis om någon i personalen kanske fyller år.

Publicerad den

Så bidrar du till en bättre miljö

Att klimatet är ansträngt av människornas framfart har nog inte undgått någon. För att bromsa den negativa trenden är det viktigt att alla människor i samhället försöker förändra vissa av sina beteenden. Det finns massor som du kan göra för att bidra till ett bättre klimat. En sak är att installera solceller. Du kan kolla solceller pris för att ta reda på hur mycket det kostar. Generellt kan du förvänta dig att solceller har ett pris på ungefär 200 000 kronor före skatteavdraget för grön teknik är gjort. Priset på solceller varierar beroende på olika saker. Vad priset landar på beror på faktorer som val av växelriktare, vem som installerar dem, antal paneler och effekt och om det tillkommer någon annan utrustning.

Återvinn dina förpackningar och batterier

Förutom solceller kan du sortera och återvinna förpackningar. Alla förpackningar som lämnas in till återvinningsstationerna blir nya varor, förpackningar eller energi. En sak som är väldigt bra att återvinna är batterier. Genom att lämna in dem på en miljöstation förhindrar du att tungmetaller släpps ut i naturen.

Handla mer saker på second hand

Att handla mer saker på second hand är något annat som du kan göra. Istället för att köpa nytt kan du först sondera begagnatmarknaden och se om det du behöver finns där. Det är förutom bra för miljön att inte köpa nytt bra för din plånbok. Begagnade saker är oftast mycket billigare än att köpa nytt. Att använda färre engångsartiklar är också något som du kan göra för att bidra. Om du ska använda engångsartiklar är det bättre att använda artiklar gjorda av papper istället för plast. Att använda tygpåsar när du handlar istället för att köpa påsar varje gång är också bra att göra. Det bästa med alla dessa saker är att många inte kräver så mycket energi av dig.

Publicerad den

Odla och bidra till ett bättre klimat

Alla kan inte göra allt men alla kan göra någonting. Klimatet och miljön är hårt ansatt och för att bromsa den globala uppvärmningen krävs det att alla bidrar med det som de kan. Det är svårt att som enskild person göra något åt havsnivåerna men att källsortera kan alla göra. Genom att göra små val i vardagen kan alla bidra. Att odla mer mat själv är ett annat sätt att bidra. Ju mer närodlat du äter desto bättre. Det är dessutom billigare att äta egenodlade grönsaker än köpta. Om du är intresserad av att odla mer egna grönsaker ska du kolla in Wexthuset som är en trädgårdsbutik på nätet. På Wexthuset kan du hitta allt du behöver för att komma igång med odling, allt från fröer till växtlampor.

Undvik bekämpningsmedel

När du odlar minskar du klimatpåverkan eftersom det inte behövs någon paketering eller transport för den mat som du äter. Om du dessutom odlar ekologiskt bidrar du ännu mer. Om du har ett trädgårdsland är det bättre att lägga lite extra tid på att rensa ogräs än att använda bekämpningsmedel. När du ska odla är det viktigt att du anpassar odlingen efter dina förutsättningar. Om du har ett växthus kan du även förlänga odlingssäsongen. Men tänk på att använda grön el till ditt växthus. Om du odlar inomhus kan du odla året runt. Att alltid ha kryddor på fönsterbrädan är perfekt.

Släng ingen mat

Förutom att odla dina egna grönsaker kan du även tänka på din konsumtion. Exempelvis är det bästa att inte slänga någon mat utan äta upp allt. Spara rester och ät upp dagen senare. Lukta och smaka på mat innan du slänger något. Om du vill värna om miljön när du handlar kan du köpa varor som är nära utgångsdatum. Det kan du även spara en hel del pengar på. När det kommer till prylar är det bästa att köpa begagnade saker och kläder i second hand-butiker. Exempelvis kan du även lappa och laga kläder innan du väljer att köpa nytt. Alla val du gör i vardagen gör skillnad, även om du inte ser det direkt.

Publicerad den

Skapa bättre inomhusmiljö

Klimatet och miljön inomhus spelar en mycket stor roll för vårt välmående eftersom vi tillbringar så pass mycket tid inomhus. Vi tillbringar mycket tid inne både hemma och på arbetstid, vilket ställer extra höga krav på att inomhusmiljön är bra och sund. Tyvärr är det inte ovanligt att inomhusmiljön inte alls är så sund och bra att vistas i och det kan få konsekvenser både på kort och lång sikt. I värsta fall innehåller inomhusluften skadliga partiklar som kan leda till cancer och därför är det viktigt att ta reda på hur det står till med den saken.

Gör en radonmätning

Radon är en luktfri och osynlig ädelgas som kan komma från marken eller från byggmaterial. I vissa byggmaterial, såsom blåbetong, är radonhalten extra hög och har därför förbjudits som byggmaterial. Dock innehåller nästan allt med sten radon då berggrunden är en stor (och naturlig) orsak till radon. Vanlig betong samt vanliga stenar innehåller med andra ord radon, men blåbetong har gjort sig känd som den med extra höga halter.

Det förekommer att radon finns i inomhusluften i vanliga bostadshus och på arbetsplatser. Orsaken kan, som nämnt ovan, bero på byggmaterialet och/eller marken där byggnaden står på, vilket kan vara en berggrund med höga radonhalter som sipprar upp i byggnaden. Om byggnaden saknar ett bra ventilationssystem i grundkonstruktionen och som leder bort radongasen, är risken stor att gasen istället kommer in i byggnaden.

Det enklaste och bästa sättet att ta reda på hur det egentligen ligger till med halterna av radon inomhus är att göra en radonmätning. Sådant sysslar företag som Radea med och Radea har en informativ hemsida där du kan gå in och läsa mer om deras tjänster och hur det går till att göra en radonmätning. Genom att få en radonmätning utförd av Radea får du svar på om halterna av radon är skadliga eller ej. Radea kan även ge tips och förslag på vad som bör göras åt halterna, om något över huvud taget behöver göras.

Förbättra inomhusluften själv

Inomhusluften kan vara dålig av många anledningar och radon är bara en av dem. Den vanligaste orsaken till dålig inomhusluft är dock inte radon utan dålig luftkvalitet. Det uppstår när luften inomhus syresätts för dåligt så att luften blir syrefattig och unken. Många moderna hus är väldigt täta och om det inte finns ett ventilationssystem som kan tillgodose byggnaden med tillräckligt bra luftventilering så blir luften dålig. I dåligt ventilerad luft uppstår syrebrist, vilket kan yttra sig i symtom som huvudvärk, yrsel och trötthet. Det finns också en ökad risk för att mögelsporer får fäste och det kan också ge en rad symtom.

Det man själv kan göra för att få bättre inomhusluft är att alltid ha en liten springa öppet fönster så att man alltid får in lite ny luft i rummet eller byggnaden. Dessutom kan man gärna införskaffa växter med stora gröna blad då fotosyntesen bidrar till att ge mer syre till en bostad eller en arbetsplats. Dessutom skapar det ju mer hemtrevnad också.

Publicerad den

Johan Rockström

En annan känd svensk klimatkämpe hittar vi i Johan Rockström som sedan 2003 är chef på Stockholm Environment Institute. 2006 blev han även chef för Stockholm Resilience Centre som ingår som en del av Stockholms universitet. Rockström har gedigen erfarenhet av miljö- och klimat frågor och är bland annat professor i naturhushållning och är systemekolog.

Jordens gränsvärden

Det Rockström kanske är mest känd för internationellt är teorierna han tog fram tillsammans med en forskargrupp bestående av miljöforskare från hela världen. Nio miljöproblem listades med varsitt gränsvärde som inte får överskridas. Om detta sker blir konsekvenserna miljöeffekter som på allvar hotar hela jordens existens. Dessa tankar tas upp på ett konkret sätt med exempel på miljöförstöring, av Rockström själv och David Attenborough, i dokumentären Breaking Boundaries: The Science of Our Planet från 2021. Tankar med styrkta källor i forskning har lyfts fram på olika sätt av Rockström i samhällsdebatten och han har bidragit till att konkretisera hur människans beteende får långtgående konsekvenser för miljön. Även om budskapet kan tyckas dystert menar Johan Rockström att det finns hopp. Om människan låter jorden återhämta sig genom att sluta med miljöförstöring samt börjar reparera skadorna som redan uppstått, finns det en chans att gränsvärdena inte överskrids och jorden klarar sig.

Publicerad den

Greta Thunberg

Det finns en hel del kända och inspirerande klimatkämpar som på olika sätt har klivit fram för att sätta klimatfrågan på agendan och hålla den aktuell och relevant. Bland dessa klimatkämpar finns bland annat kändisar, forskare, politiker och andra klimataktivister som har lyckats nå ut till den breda massan med sitt budskap. Här kan du läsa mer om några av dem. I dagstidningar som Expressen kan du hitta fler artiklar och intressant information.

Skolstrejk

Den svenska klimatkämpen Greta Thunberg är idag känd över hela världen för sitt engagemang när det gäller klimat- och miljöfrågor. 2018 startade hon ensam det hon kallade Skolstrejk för klimatet när hon strejkade utanför Riksdagshuset i Stockholm. Då var hon 15 år gammal. Idag har hon nästan 2 miljoner följare på Instagram och har talat inför världsledare på viktiga klimatmöten runt om i världen. Hon har dessutom varit i Rom och träffat påven. Hon har också träffat en hel del filmstjärnor och spelat in en egen dokumentär. Dokumentären från 2020 heter Greta: Lyssna inte på mig! Greta Thunberg har också rest runt i världen och besökt olika platser som har drabbats av miljöförstöring på olika sätt och håller sig ständigt uppdaterad kring forskningen.